Efficiency Network

Marca de qualitat del Port de Barcelona

La Marca de Qualitat defineix uns Compromisos d’eficiència, els avalua, i reconeix aquelles organitzacions i empreses de la Comunitat Portuària que compleixen amb aquests estàndards. En l’actualitat, el conjunt de les organitzacions que estan certificades amb el distintiu Efficiency Network ofereixen entre un 10 i un 12 % més d’eficiència ens els seus processos.

 

En cas d’un possible imcompliment en qualsevol dels compromisos es pot reclamar al SAC, que gestionarà la seva anàlisi i informarà del resultat de la mateixa, i si l’informe reflecteix que s’han incomplert els estàndards establerts, es tramitarà una Compensació al propietari de la mercaderia.

Empreses certificades

Empreses que són auditades periòdicament i que assoleixen els percentatges de qualitat estipulats pel Port de Barcelona.

Compromisos generals

Les empreses certificades i les administracions adherides garanteixen el compliment dels compromisos. En cas d’incompliment s’indemnitza el propietari de la mercaderia.

Compromisos a Navilieres

El Port garanteix el compliment dels compromisos. En cas d’incompliment s’indemnitza al consignatari.

Fomulari de reclamació

En cas de dubtes o possible imcompliment de qualsevol dels compromisos pots contactar amb sac@portdebarcelona.cat o mitjançant el següent formulari:

Preguntes freqüents

Taxes i tarifes

Informació sobre taxes i tarifes aplicades al Port de Barcelona

FORMAR

Les nostres jornades de sempre ara en format webinar

Si vols rebre els nostres comunicats

Els emails no coincideixen.