Taxes i tarifes

Informació sobre taxes i tarifes aplicades al Port de Barcelona.

TAXA T3 (Taxa a la Mercaderia)

Tarifes màximes empresarials

Tarifes que apliquen les terminals de contenidors i que fixa el Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona. Representen el cost màxim que la terminal factura al consignatari pels serveis especificats.

Calculadora de costos

Eina pel càlcul de la T3 i de les TME – Tarifes Màximes Empresarials.

Taxes i tarifes del Port de Barcelona

Informació sobre les taxes i tarifes aplicades al Port de Barcelona.

Preguntes freqüents

Efficiency Network

Marca de qualitat del Port de Barcelona.

FORMAR

Les nostres jornades de sempre ara en format webinar

Si vols rebre els nostres comunicats

Els emails no coincideixen.