Política de privacidad

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, referent a la protecció del tractament de dades personals, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB), amb la finalitat d’enviar-vos comunicacions relatives a l’operativa portuària, cursos, jornades, missions empresarials i fires comercials.

El responsable del tractament d’aquestes dades és l’APB, amb domicili a moll de Barcelona – World Trade Center – Edifici Est – 08039 Barcelona; telèfon 932 986 000, i l’adreça de correu electrònic sau@portdebarcelona.cat.

Us recordem que es podeu exercir davant l’APB els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent l’elaboració de perfils, tot enviant una sol·licitud a les adreces postal o electrònica abans esmentades.

Les dades seran conservades durant els terminis necessaris amb la finalitat per la qual s’han obtingut i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita finalitat i del tractament de les mateixes.

Amb l’enviament d’aquest formulari l’APB queda autoritzada de forma expressa perquè les dades que conté, s’emmagatzemin en un fitxer automatitzat per tal de gestionar la seva tramitació. Els destinataris de les dades són l´entitat o entitats implicades que poguessin ser competents per a la seva tramitació i/o resolució, limitant tal cessió a la finalitat que la justifica.

En tot cas teniu dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control si ho estimeu oportú.

Per tal de deixar de rebre aquestes notificacions, us podeu adreçar a sac@portdebarcelona.cat.

Preguntes freqüents

Si vols rebre els nostres comunicats

    Efficiency Network

    Marca de qualitat del Port de Barcelona.

    Taxes i tarifes

    Informació sobre taxes i tarifes aplicades al Port de Barcelona